Disclaimer

Björn Wedding – © 2013-2016

E-mail: info@bjornwedding.nl

Bjornwedding.nl is onderdeel van BW Music & Events – Kvk Nr. 51270048.

Bjornwedding.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
Bjornwedding.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Bjornwedding.nl kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. Bjornwedding.nl heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en anderen informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Bjornwedding.nl kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Bjornwedding.nl is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.
Op bjornwedding.nl worden alleen foto’s gepubliceerd waarbij alle personen op deze foto’s NIET uitdrukkelijk bjornwedding.nl heeft ontboden tot het maken van beeltenissen van dit persoon en hierdoor toestemming geeft tot het maken en publiceren van deze foto’s. De client heeft het recht de webmaster van bjornwedding.nl te verzoeken tot het verwijderen van specifieke foto’s. De webmaster van bjornwedding.nl behoudt zich het recht dergelijke verzoeken zonder opgave van redenenen te weigeren.
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.

Het auteursrecht op deze website berust bij bjornwedding.nl of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan bjornwedding.nl. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door bjornwedding.nl.